„Dwie Korony”

Trzynastego października br. w Polsce miała miejsce, premiera filmu ,,Dwie Korony”, biografii, zawsze pełnego werwy i zapału, wizjonerskiego, św. Maksymiliana Marii Kolbe. Jest to koprodukcja Telewizji Polskiej i Polskiej Fundacji Filmograficznej im. św. Maksymiliana Kolbe. Dramat ten łączy w sobie fikcję z częścią dokumentalną. Młody reżyser, Michał Kondrat, obsadził partie fabularyzowane ambitnymi polskimi aktorami, takimi jak: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska i Sławomir Orzechowski.

Śladami świętego

Fabuła filmu ,,Dwie Korony” zdąża śladami ojca Kolbe we Włoszech, w Polsce i Japonii; zawiera świadectwa oraz deklaracje jego biografów, a także osób, które znały go osobiście. Ekranizacja odzwierciedla kluczowe momenty egzystencji świętego Polaka, niektóre z nich mało znane ogółowi. Przez ponad osiemdziesiąt minut film sprawnie odtwarza epizody z życia św. Maksymiliana Marii Kolbe, założyciela Milicji Niepokalanej i czasopisma Rycerz Niepokalanej, jak również samej miejscowości Niepokalanów, tudzież Mugenzai No Sono w Japonii. Bohaterski zakonnik oddał męczeńsko życie w holokauście miłosierdzia, w obozie zagłady w Auschwitz.
Tytuł filmu nawiązuje do wizji, której doświadczył w dzieciństwie Rajmund Kolbe, kiedy ujrzał Matkę Boską podającą mu do wybrania jedną z dwóch koron. Pierwsza z nich symbolizowała czystość, druga męczeństwo. Przyszły Święty zdecydował się na obie dając świadectwo tym ideałom całym swoim życiem. Został kanonizowany, w 1982 r., przez Jana Pawła II, Papieża Polaka.

Zbieżność faktów

Pojawienie się na ekranach filmu ,,Dwie Korony” zbiega się chronologicznie ze stuleciem powołania do życia Milicji Niepokalanej. Wiek temu, obchody siedemdziesiątej piątej rocznicy nawrócenia Żyda Alfonsa Ratisbone’a, 20 stycznia 1917, a krótko potem, 17 lutego 1917 r., procesja masońska maszerująca pod murami Watykanu, wywarły ogromne wrażenie na psychice, przyszłego św. Maksymiliana. W Europie, pogrążonej w I-ej wojnie światowej, rewolucja bolszewicko–marksistowska w Rosji, postawiła sobie za cel wyeliminowanie religii, uważanej za ,,opium ludu”. Lecz równocześnie, na drugim końcu kontynentu, w portugalskiej wiosce Fatima, Matka Boska obiecała trzem pastuszkom, iż Jej Niepokalane Serce odniesie tryumf.

Zło dobrem zwyciężać

Wobec zuchwałości nieprzyjaciół kościoła katolickiego, młody Kolbe odczuwał konieczność bezpośredniej walki ze sługami zła i z korpucją moralności. Przedstawił przełożonym swoje niepokoje i projekt stowarzyszenia, które niweczyłoby działania masonerii i innych pozostających w służbie Lucyfera.
W środę 16 paździenika 1917 r., o zmierzchu, w celi rzymskiego Kolegium Franciszkanów Konwentualnych, w stolicy Włoch, św. Maksymilian Kolbe, wraz z sześcioma młodymi zakonnikami, utworzyli stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Głównym założeniem statutowym było nawracanie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a szczególnie, masonów, jak również uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, dzięki osobistemu oddaniu się członków Milicji na własność Matce Boskiej. Rycerstwo miało stosować wszelkie środki, legalnie dostępne, aby osiągnąć cel, a specjalnie, rozpowszechniać Cudowny Medalik.

Obecnie Rycerstwo Niepokalanej jest międzynarodowym zgromadzeniem wiernych, otwartym dla laików, księży i zakonników, które stara się realizować na pięciu kontynentach, ideały wyznawane przez Św. Maksymiliana Kolbe.

Ekranizacja pasjonującego życia

Istnieje wiele programów audiowizualnych na temat życia tego wielkiego Świętego. W 1991 r. Krzysztof Zanussi nakręcił dramat biograficzny ,,Życie za życie”, przedstawiający bardzo subiektywną interpretację okresu niewoli polskiego franciszkanina w Auschwitz. W porównaniu z tym filmem, ,,Dwie Korony” są uaktualnionym, długometrażowym dokumentem fabularyzowanym, bardzo dobrze uargumentowanym, który przybliża widzowi w ciekawy sposób tę fascynującą postać. Równocześnie uświadamia nam ogromne możliwości jakie oferuje pasjonujące życie świętego franciszkanina Polaka aby zrealizować definitywny projekt ekranizacji, w dużym formacie, historii heroicznego życia Świętego Maksymiliana.

Miguel Bordas Prószyński, adwokat, mieszka w Madrycie