Spojrzeć na wszystko od strony dobra

Widywali się wielokrotnie, po raz pierwszy w 1946 r., również wtedy, gdy Wojtyła już jako Papież odwiedzał Ojczyznę. Chociaż nigdy nie spotkali się w Rzymie to właśnie Wieczne Miasto stało się miejscem spotkania poświęconego relacjom i poezji Jana Twardowskiego i Karola Wojtyły. W niedzielny wieczór, 7 maja br., dzięki wiedzy i oratorskim zdolnościom znanego krytyka literackiego, Waldemara Smaszcza publiczność, która wypełniła aulę Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława BM, mogła dowiedzieć się o szczegółach przyjaźni łączącej poetów oraz zapoznać się z treścią wymienianej przez nich korespondencji. Ksiądz  Jan Twardowski dedykował Janowi Pawłowi II kilka swoich wierszy, powstałych z okazji różnych wydarzeń związanych z pontyfikatem. Ojciec Święty odpisywał na nie w krótkich listach, dziękując i komentując niemal każdy wers. Dziś, kiedy obaj przekroczyli już próg wieczności te swoiste „rozmowy poetów” odczytujemy ze szczególnym wzruszeniem. Wciąż na nowo możemy sięgać po ich słowo poetyckie, a przez to wnikać w najbardziej osobiste doświadczenie Boga.

Uczestnicy spotkania mogli także zastanowić się nad znaczeniem poezji w życiu Twardowskiego i Wojtyły. Waldemar Smaszcz wskazał na różnice i podobieństwa w ich twórczości. Poezja Twardowskiego niesie  sobie rys duszpasterski; pisał, by swoimi wierszami prowadzić ludzi do Boga. Utwory Wojtyły posiadają profil mistyczny. Widoczny jest w nich ślad teologa i filozofa, poszukującego wyrazu dla niewyrażalnej tajemnicy Boga. Obydwaj poeci wypowiadali zdumienie wobec działania Boga w życiu ludzi. Choć poezja była dla nich ważna, nie uważali się za poetów, raczej za księży piszących wiersze. Zawsze na pierwszym miejscu stawiali swoje kapłaństwo. Mimo to ich dorobek nie ustępuje twórczości wielu poetów naszych czasów.
Jan Paweł II i ks. Jan Twardowski swoją twórczością przyczynili do przywrócenia polskiej poezji wymiaru metafizycznego; dzięki nim, po długim czasie, nurt religijny i świecki sprzęgły się ze sobą tak, jak to miało miejsce u ojca naszych poetów, Jana Kochanowskiego.
Spotkanie, zorganizowane przez Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II oraz Duszpasterstwo Polaków w Rzymie, zakończyło się rozmową uczestników. Byli wśród nich nie tylko czytelnicy wierszy obu poetów, ale i tacy, którzy znając ich osobiście niejednokrotnie mieli też okazję do rozmów na temat poezji, która pozwala „spojrzeć na wszystko od strony dobra”.

Ks. Andrzej Dobrzyński