Nouveautés

Ośrodek wydaje książki wraz z Fundacją Jana Pawła II, a niekiedy również we współpracy z instytucjami edytorskimi.