Justitia – oddać każdemu to, na co zasłużył

Rzeźby Sosnowskiego w zbiorach Ośrodka Pontyfikatu JPII