Publications

The publications are divided into the following sections: sources, bibliography, studies on the pontificate, and studies on Christian culture.

Literary sources

 • Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959-1978, t. I (red. M. Jagosz), Rzym 1987.
 • Nauczyciel i Pasterz. Memoriały i pisma do Rządu i Władz Administracyjnych 1959-1978, t. II, (red. M. Jagosz), Rzym-Kraków 1998.
 • Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959-1978. Uzupełnienie, (red. M. Jagosz), Rzym-Kraków 1999.
 • Przemówienia i wywiady w Radio Watykańskim, (red. M. Jagosz), Rzym 1987.
 • Człowiek w polu odpowiedzialności, (red. A. Szostek), Rzym-Lublin 1991.
 • Człowiek drogą Kościoła, (red. K. Czajkowska), Rzym 1992.
 • Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią Jego misji, (red. M. Jagosz, S. Pamuła), Rzym 1996.
 • O Świętej Jadwidze Królowej mówią…, (red. M. Jagosz), Rzym-Kraków 1997.
 • Apostolstwo świeckich, (red. M. Jagosz), Rzym-Kraków 1999.
 • W służbie Polonii i Kościołowi powszechnemu, (red. M. Jagosz), Rzym-Kraków 1999.
 • Rozważania majowe, (red. A. Dobrzyński), Wyd. św. Stanisława, Kraków 2009.
 • La notte della luce. Pagine e omelie di Natale. (red. V. Rossi, A. Dobrzyński), Navara 2010.
 • Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, (red. A. Dobrzyński), wyd. św. Stanisława, Kraków-Rzym 2011.
 • Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, (red. A. Dobrzyński), wyd. Instytut Dialogu Międzykulturowego, Kraków 2011.
 • Źródła nadziei. Jan Paweł II – mieszkańcom wielickiej ziemi. Nasza wdzięczność i zobowiązanie., (red. A. Dobrzyński), Wieliczka 2011.
 • La Mia Croce. Wybór tekstów bpa Karola Wojtyły – Jana Pawła II o krzyżu, Novara 2012.
 • Budować dom na skale. Rekolekcje dla narzeczonych, (red. A. Dobrzyński), Kraków-Rzym 2012
 • L’Evangile et l’Art  par Karol Wojtyla (Jean-Paul II), Paris 2012.
 • K. Wojtyła, Kościół w tajemnicy odkupienia, (oprac. A. Dobrzyński), Rzym 2012.
 • Il Vangelo e l’arte. Esercizi spirituali per gli artisti, Città del Vaticano 2013.
 • Jan Paweł II/ Benedykt XVI, Poursuivez cette grande œuvre. Discours pontificaux adressés à la Fondation Jean-Paul II, (red. A. Dobrzyński), Rzym 2013.
 • Non cessate in questa buona opera. Discorsi pontifici alla Fondazione Giovanni Paolo II, (red. A. Dobrzyński), Rzym 2013.
 • Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per fidanzati, tłum. V. Nosilia, (red. A. Dobrzyński), Angri 2013.
 • Jan Paweł II, Bóg się rodzi, moc truchleje. Refleksje i życzenia dla Rodaków, (oprac. T. Makowska, A. Dobrzyński), Rzym 2013.
 • K. Wojtyła, Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, (oprac. A. Dobrzyński), wyd. 2., Rzym 2014.
 • K. Wojtyła-Juan Pablo II, El Evangelio y el arte. Ejercicios espirituales para artistas, Ciudad Nueva, Madrid 2014.
 • K. Wojtyła, Il rinnovamento della Chiesa e del mondo. Riflessioni sul Vaticano II: 1962-1966, (red. G. Marengo, A. Dobrzyński), Watykan 2014.
 • Jean-Paul II. Une pensée actuelle pour l’homme, l’éducation et la culture, Parole e Silence, Paryż 2014.
 • Jan Paweł II, Wyzwanie dla Polski i Europy. Refleksje o bitwie pod Monte Cassino, (red. A. Krupka, A. Dobrzyński), Rzym 2014.
 • K. Wojtyła, Vaticanum II: czas twórczego myślenia. Wypowiedzi soborowe, (red. A. Dobrzyński), Rzym 2014.
 • K. Wojtyła-Jan Paweł II, Narodziny wyznawców. Refleksje o bierzmowaniu, (red. A. Dobrzyński), Rzym 2014.

Bibliography

 • W. Gramatowski SJ, Z. Wilińska, Karol Wojtyła w świetle publikacji. Karol Wojtyła negli scritti. Bibliografia, Watykan 1980.
 • W. Gramatowski SJ, Z. Wilińska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1978-1983, Rzym 1987.
 • W. Gramatowski SJ, Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1983-1986, Rzym 1991.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1987-1989, Rzym 1998.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1990-1991, Rzym 2001.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1992-1993, Rzym 2003.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, W. Gramatowski SJ, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1994-1995, Rzym 2007.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1996, Rzym 2012.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1997, Rzym 2014.
 • K. Bielska, Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia, Rzym 1987.
 • K. Bielska, Jan Paweł II w dokumentach dźwiękowych 1978-1988. Bibliografia, Rzym 1990.
 • K. Bielska, Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia, Rzym 1993.
 • A. Sitarska, S. Skwirowska, Jan Paweł II poza cenzurą PRL: bibliografia 1976-1989, Rzym 1996.
 • K. Macińska, La Papo Johanno Paŭlo II en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1978-1986, Rzym 1988.
 • K. Macińska, La Papo Johano Paŭlo II en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1987-1991. Suplemento al la jaroj 1978-1986, Rzym 1994.
 • K. Macińska, La Papo Johano Paŭlo II en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1992-1996, Rzym 1998.
 • K. Macińska, La Papo Johano Paŭlo II, en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1997-2001, Rzym 2003.
 • K. Macińska, Esperanckie ścieżki spotykają się w Rzymie. Impresje – Esperantaj vojetoj renkontigâs en Roma. Impresoj, Rzym 2001.
 • J.T. Czosnyka, Ekslibrisy Jana Pawła II, Gliwice 2001.

Studies on the Pontificate

 • R. Dzwonkowski, S. Kowalczyk, E. Walewander (red.), Papież Jan Paweł II a Emigracja i Polonia 1987-1988, Lublin 1991.
 • J. Makselon, Fascynacja a wezwanie. Ostatni pobyt Ojca Świętego w PRL, Rzym-Warszawa 1992.
 • J. Jaworska, M. Nowiński, Artyści polscy o Papieżu, Kielce 1996.
 • J. Makselon, Wezwanie i opór. Polacy a Jan Paweł II, Rzym 1997.
 • A. J. Nowobilski, Pontyfikat przełomu tysiącleci. 25 lat Jana Pawła II na stolicy św. Piotra, Rzym-Kraków 2003.
 • Cristo, Chiesa, Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di Giovanni Paolo II. Materiały z sympozjum w Rzymie (red. A. Dobrzyński, Z. Kijas), Rzym 2010.
 • Wolność religijna sercem ludzkiej wolności. Materiały z sympozjum w Krakowie, (red. A. Dobrzyński), Kraków 2010.
 • Christ-Church-Mankind. The spirit of Vatican II according to Pope John Paul II, (red. Z. Kijas, A. Dobrzyński). New York  2012.
 • Pięknie jest służyć. Dziedzictwo duchowe Jana Pawła II, ( red. A. Dobrzyński), Rzym 2013.
 • Moc i piękno wiary, (red. Andrzej Dobrzyński), Rzym 2014.
 •  L. Gerosa, Diritti e popoli in Giovanni Paolo II. Principi fondamentali e prospettive future, Lugano-Venezia 2013.

Christian Culture

 • M. Rożek, Polonica w kościołach Rzymu, Rzym-Warszawa 1991.
 • K. Czajkowska (red.), Nieznana karta brulionu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Rzym 1992.
 • M. Jagosz (red.), Materiały XV sesji Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie (23-26.09.1993 r.), Rzym 1994.
 • M. Jagosz (red.), Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (23-26.09.1999 r.), Rzym-Kraków 1999.
 • K. Czajkowska, M. Jagosz (red.), Księga pamiątkowa. Dziesięciolecie Fundacji Jana Pawła II, Rzym 1991.
 • M. Jagosz (red.), Tablice pamiątkowe Dobroczyńców Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II, Rzym 1991.
 • M. Jagosz (red.), Tablice pamiątkowe Dobroczyńców Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II, Rzym 1995.
 • J. Główczyk, M. Skrabska (red.), Papieskie Medale Józefa Stasińskiego w zbiorach Rzymskiego Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Rzym 2004.
 • H. Kupiszewska, R. Sawicka, Miłość jest darem. Św. Maksymilian w zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Rzym 2012.