Biuletyn

Czasopismo w wersji elektronicznej.
Na jego łamach prezentujemy bieżące działania, plany, inicjatywy, wypowiedzi naszych gości i nowości wydawnicze. Poniżej można pobrać kolejne numery biuletynu w formacie PDF.
E-biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu.