Rok Wiary

„Moc i piękno wiary”

W ramach przygotowania do Roku Wiary z inicjatywy Fundacji Jana Pawła II − Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu oraz Duszpasterstwa przy kościele polskim św. Stanisława BM w Rzymie zorganizowany został cykl sześciu spotkań zatytułowany „Moc i piękno wiary”. Spotkania odbywały się raz w miesiącu od stycznia do czerwca 2012r. w auli Jana Pawła II przy via delle Botteghe Oscure 15 w Rzymie. Wygłoszone konferencje poświęcone były katechezom środowym Jana Pawła II na temat Credo. Ich celem było przybliżenie słuchaczom poszczególnych prawdy wiary, a także zapoznanie ich z katechetycznym nauczaniem Jana Pawła II. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się znani profesorowie z Polski i Włoch.

Oto tematy poszczególnych spotkań:

  • Ks. dr Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, „Wypłyń na głębię! Jana Pawła II teologia wiary”.
  • Ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ z Uniwersytetu Gregoriańskiego, „Bóg Stworzyciel i miłosierny Ojciec” „Bóg Stworzyciel i miłosierny Ojciec”.
  • O. prof. Zdzisław Kijas OFMConv z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, „Duch, który uświęca”
    Nauczanie o Duchu Świętym.
  • Ks. prof. Łukasz Kamykowski z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
    „Kościół Boży w katechezach środowych Jana Pawła II”.
  • O. prof. Salvatore Perrelli z Papieskiego Wydziału Teologicznego „Marianum” w Rzymie, „Matka Odkupiciela. Maryja w Katechezach środowych Jana Pawła II”.
  • Marzia Del Bianco z Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną, „Małżeństwo i rodzina w katechezach środowych Jana Pawła II”.

Staraniem Fundacji Jana Pawła II – Ośrodka Dokumentacji ukazała się publikacja będąca zbiorem wygłoszonych konferencji. Książka ta nosi tytuł „Moc i piękno wiary. Credo w katechezach środowych Jana Pawła II” i została dodatkowo wzbogacona o refleksję dotyczącą papieskich katechez o małżeństwie i rodzinie.