Dokumenty

Zbiór dokumentów z okresu krakowskiego, obejmującego lata 1958–1978.

Dokumenty abpa Karola Wojtyły związane z jego działalnością i nauczaniem w okresie krakowskim (1958–1978), pochodzące z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Maszynopisy kazań, przemówień, artykułów, referatów, wykładów i memoriałów do władz PRL. Ośrodek dba o ich zabezpieczenie i systematycznie opracowuje.

Korzystanie z archiwum jest możliwe za zgodą dyrektora Ośrodka.