Studium

Ośrodek prowadzi systematyczne badania naukowe, opracowuje i wydaje materiały źródłowe, gromadzi informacje o studiach dotyczących Jana Pawła II. Ponadto organizuje sympozja, konferencje naukowe i seminaria. Głównym celem tych inicjatyw jest ukazanie myśli Papieża i znaczenia jego pontyfikatu w szerszym kontekście historycznym, eklezjalnym i doktrynalnym oraz jego wpływu na kulturę chrześcijańską. Ośrodek współpracuje z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i w innych krajach.

Dla przybliżenia postaci Papieża Polaka szerszemu gronu odbiorców publikowane są artykuły i wywiady w prasie katolickiej i świeckiej, pismach polskich i zagranicznych. Aranżowane są też wystawy oraz cykle spotkań przy rzymskim kościele św. Stanisława BM – centrum duszpasterstwa Polaków we Włoszech.