Archiwum

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II troszczy się o dokumenty archiwalne poprzez ich zabezpieczenie, katalogowanie i metodyczne opracowanie.

Systematycznie wydawane są zbiory tekstów źródłowych: homilii, kazań oraz innych wystąpień kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

LINK DO PUBLIKACJI>>