Konferencje

Sympozja i sesje naukowe, poświęcone nauczaniu Jana Pawła II, współorganizowane z uniwersytetami oraz innymi instytucjami naukowymi.

Ośrodek inicjuje również cykliczne spotkania poświęcone osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Odbywają się one w auli przy kościele św. Stanisława BM, via Botteghe Oscure, 15 w Rzymie.
Akta z sympozjów są systematycznie wydawane.