Dorobek wydawniczy

Wykaz publikacji Ośrodka.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II opracowuje i publikuje teksty źródłowe i studia związane zarówno z okresem krakowskim abpa Karola Wojtyły, jak i pontyfikatem Jana Pawła II.

Teksty źródłowe

 • Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959-1978, t. I, red. M. Jagosz, Rzym 1987.
 • Nauczyciel i Pasterz. Memoriały i pisma do Rządu i Władz Administracyjnych 1959-1978, t. II, red. M. Jagosz, Rzym – Kraków 1998.
 • Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959-1978. Uzupełnienie, red. M. Jagosz, Rzym – Kraków 1999.
 • Przemówienia i wywiady w Radio Watykańskim, red. M. Jagosz, Rzym 1987.
 • Człowiek w polu odpowiedzialności, red. A. Szostek, Rzym – Lublin 1991.
 • Człowiek drogą Kościoła, red. K. Czajkowska, Rzym 1992.
 • Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią Jego misji, red. M. Jagosz, S. Pamuła, Rzym 1996.
 • O Świętej Jadwidze Królowej mówią…, red. M. Jagosz, Rzym – Kraków 1997.
 • Apostolstwo świeckich, red. M. Jagosz, Rzym – Kraków 1999.
 • W służbie Polonii i Kościołowi powszechnemu, red. M. Jagosz, Rzym – Kraków 1999.
 • Rozważania majowe, red. A. Dobrzyński, Kraków 2009.
 • La notte della luce. Pagine e omelie di Natale, ed. V. Rossi, A. Dobrzyński, Navara 2010.
 • Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, red. A. Dobrzyński, Kraków – Rzym 2011.
 • Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, red. A. Dobrzyński, Kraków 2011.
 • Źródła nadziei. Jan Paweł II – mieszkańcom wielickiej ziemi. Nasza wdzięczność i zobowiązanie., red. A. Dobrzyński, Wieliczka 2011.
 • La mia croce, ed. V. Rossi, A. Dobrzyński, Novara 2012.
 • Budować dom na skale. Rekolekcje dla narzeczonych, red. A. Dobrzyński, Kraków – Rzym 2012.
 • L’Evangile et l’Art, trad. L. Danilecka, Paris 2012.
 • Nie ustawajcie w tym dobrym dziele. Przemówienia papieskie do Fundacji Jana Pawła II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2012.
 • Karol Wojtyła, Kościół w tajemnicy odkupienia, oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2012.
 • Il Vangelo e l’arte. Esercizi spirituali per gli artisti, Città del Vaticano 2013.
 • Jan Paweł II/ Benedykt XVI, Poursuivez cette grande œuvre. Discours pontificaux adressés à la Fondation Jean-Paul II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2013.
 • Non cessate in questa buona opera. Discorsi pontifici alla Fondazione Giovanni Paolo II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2013.
 • Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per fidanzati, tłum. V. Nosilia, red. A. Dobrzyński, Angri 2013.
 • Jan Paweł II, Bóg się rodzi, moc truchleje. Refleksje i życzenia dla Rodaków, oprac. T. Makowska, A. Dobrzyński, Rzym 2013.
 • K. Wojtyła, Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, oprac. A. Dobrzyński, wyd. 2., Rzym 2014.
 • K. Wojtyła-Juan Pablo II, El Evangelio y el arte. Ejercicios espirituales para artistas, Ciudad Nueva, Madrid 2014.
 • K. Wojtyła, Il rinnovamento della Chiesa e del mondo. Riflessioni sul Vaticano II: 1962-1966, red. G. Marengo, A. Dobrzyński, Watykan 2014.
 • Jean-Paul II. Une pensée actuelle pour l’homme, l’éducation et la culture, Parole e Silence, Paryż 2014.
 • Jan Paweł II, Wyzwanie dla Polski i Europy. Refleksje o bitwie pod Monte Cassino, red. A. Krupka, A. Dobrzyński, Rzym 2014.
 • K. Wojtyła, Vaticanum II: czas twórczego myślenia. Wypowiedzi soborowe, red. A. Dobrzyński, Rzym 2014.
 • K. Wojtyła-Jan Paweł II, Narodziny wyznawców. Refleksje o bierzmowaniu, red. A. Dobrzyński, Rzym 2014.

Bibliografia

 • W. Gramatowski SJ, Z. Wilińska, Karol Wojtyła w świetle publikacji. Karol Wojtyła negli scritti. Bibliografia, Watykan 1980.
 • W. Gramatowski SJ, Z. Wilińska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1978-1983, Rzym 1987.
 • W. Gramatowski SJ, Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1983-1986, Rzym 1991.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1987-1989, Rzym 1998.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1990-1991, Rzym 2001.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1992-1993, Rzym 2003.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, W. Gramatowski SJ, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1994-1995, Rzym 2007.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1996, Rzym 2012.
 • Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1997, Rzym 2014.
 • K. Bielska, Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia, Rzym 1987.
 • K. Bielska, Jan Paweł II w dokumentach dźwiękowych 1978-1988. Bibliografia, Rzym 1990.
 • K. Bielska, Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia, Rzym 1993.
 • A. Sitarska, S. Skwirowska, Jan Paweł II poza cenzurą PRL: bibliografia 1976-1989, Rzym 1996.
 • K. Macińska, La Papo Johanno Paŭlo II en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1978-1986, Rzym 1988.
 • K. Macińska, La Papo Johano Paŭlo II en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1987-1991. Suplemento al la jaroj 1978-1986, Rzym 1994.
 • K. Macińska, La Papo Johano Paŭlo II en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1992-1996, Rzym 1998.
 • K. Macińska, La Papo Johano Paŭlo II, en esperantaj publikaĵoj. Bibliografio 1997-2001, Rzym 2003.
 • K. Macińska, Esperanckie ścieżki spotykają się w Rzymie. Impresje – Esperantaj vojetoj renkontigâs en Roma. Impresoj, Rzym 2001.
 • J.T. Czosnyka, Ekslibrisy Jana Pawła II, Gliwice 2001.

Studia nad pontyfikatem

 • R. Dzwonkowski, S. Kowalczyk, E. Walewander (red.), Papież Jan Paweł II a Emigracja i Polonia 1987-1988, Lublin 1991.
 • J. Makselon, Fascynacja a wezwanie. Ostatni pobyt Ojca Świętego w PRL, Rzym – Warszawa 1992.
 • J. Jaworska, M. Nowiński, Artyści polscy o Papieżu, Kielce 1996.
 • J. Makselon, Wezwanie i opór. Polacy a Jan Paweł II, Rzym 1997.
 • A. J. Nowobilski, Pontyfikat przełomu tysiącleci. 25 lat Jana Pawła II na stolicy św. Piotra, Rzym – Kraków 2003.
 • Cristo, Chiesa, Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di Giovanni Paolo II, ed. A. Dobrzyński, Z. Kijas, Rzym 2010.
 • Wolność religijna sercem ludzkiej wolności. Materiały z sympozjum w Krakowie, red. A. Dobrzyński, Kraków 2010.
 • Christ – Church – Mankind. The spirit of Vatican II according to Pope John Paul II, ed. Z. Kijas, A. Dobrzyński, New York – Mahwah 2012.
 • Pięknie jest służyć. Dziedzictwo duchowe Jana Pawła II, praca zbiorowa pod red. A. Dobrzyńskiego, Rzym 2013.
 • Moc i piękno wiary, praca zbiorowa pod red. A. Dobrzyńskiego, Rzym 2014.
 • L. Gerosa, Diritti e popoli in Giovanni Paolo II. Principi fondamentali e prospettive future, Lugano-Venezia 2013.

Kultura chrześcijańska

 • M. Rożek, Polonica w kościołach Rzymu, Rzym – Warszawa 1991.
 • K. Czajkowska (red.), Nieznana karta brulionu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Rzym 1992.
 • M. Jagosz (red.), Materiały XV sesji Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie (23-26.09.1993), Rzym 1994.
 • M. Jagosz (red.), Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (23-26.09.1999), Rzym – Kraków 1999.
 • K. Czajkowska, M. Jagosz (red.), Księga pamiątkowa. Dziesięciolecie Fundacji Jana Pawła II, Rzym 1991.
 • M. Jagosz (red.), Tablice pamiątkowe Dobroczyńców Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II, Rzym 1991.
 • M. Jagosz (red.), Tablice pamiątkowe Dobroczyńców Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II, Rzym 1995.
 • J. Główczyk, M. Skrabska (red.), Papieskie Medale Józefa Stasińskiego w zbiorach Rzymskiego Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Rzym 2004.
 • H. Kupiszewska, R. Sawicka, Miłość jest darem. Św. Maksymilian w zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Rzym 2012.