Zbiory Video

Nagrania przemówień i wizyt papieskich.

Materiały audiowizualne, głównie o charakterze dokumentalnym: nagrania papieskich przemówień, podróży i spotkań. Pokaźny zbiór taśm VHS z zapisem dedykowanych Papieżowi koncertów, przedstawień teatralnych i wystaw. Ponadto nagrania ofiarowane Janowi Pawłowi II przez szkoły i parafie. Trwają digitalizacja i katalogowanie zbiorów.