Biblioteka

Zasoby biblioteczne – ok. 30 tys. woluminów, pozycje wielojęzyczne, niejednokrotnie o unikatowym znaczeniu
Biblioteka liczy sześć działów.

  • Lektorium – zbiór obejmuje: słowniki, encyklopedie, opracowania historyczne, literackie i filozoficzne o charakterze ogólnym oraz publikacje Stolicy Apostolskiej zawierające dokumenty Magisterium Kościoła.
  • Księgozbiór papieski – najobszerniejszy dział biblioteczny, gromadzi wszystkie dzieła filozoficzne, teologiczne i literackie Karola Wojtyły powstałe przed 1978 r., publikacje książkowe dokumentujące nauczanie i działalność Jana Pawła II oraz inne publikacje dotyczące historii pontyfikatu.

  • Dysertacje naukowe– publikacje z zakresu nauczania Jana Pawła II, pochodzące z różnych środowisk akademickich świata.

  • Książki dedykowane– wielotysięczny zbiór woluminów o zróżnicowanej tematyce, ofiarowanych lub dedykowanych Janowi Pawłowi II.

  • Czasopisma– zbiór periodyków kolekcjonowanych przez Ośrodek oraz zbiory artykułów ze specjalistycznych czasopism światowych.

  • Dokumentacja prasowa – materiały z prasy polskiej, włoskiej i światowej.

W elektronicznym programie ProCite można konsultować czasopisma i dokumentację prasową. Z zasobów bibliotecznych można korzystać w czytelni Ośrodka. Na miejscu dostępne jest ksero.