Zbiory muzealne

Dary, przekazane z Watykanu, ofiarowane Janowi Pawłowi II przez pielgrzymów.

Kolekcja jest świadectwem duchowego dobra stanowiącego owoc 27-letniego pontyfikatu. Gros przedmiotów posiada wartość historyczną i artystyczną. Wiele obrazów, medali oraz innych pamiątek, wystawionych w gablotach, dekoruje ściany Domu Polskiego.

Dotychczas zinwentaryzowano około 12,5 tys. obiektów obejmujących: fotografię, grafikę, rysunek, kartografię, malarstwo, rzeźbę, sztandary, tkaninę, intarsję, metaloplastykę, medale, numizmatykę, odznaczenia, przedmioty liturgiczne, precjoza, cimelia i in.

Ważne miejsce zajmują świadectwa męczeństwa Polaków w XX w. – przedmioty towarzyszące więźniom obozów koncentracyjnych i łagrów oraz żołnierzom walczącym o wolność Polski.

Wyjątkową wartość dla dziedzictwa kultury polskiej posiadają pamiątki po królach Polski i twórcach kultury. Do najcenniejszych starodruków zaliczają się: Biblia hebrajska z 1543 r., drugie wydanie Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 r., oryginalne listy królów Augusta II Sasa i Jana III Sobieskiego, zaginiona kartka z brulionu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i jedyny zachowany rękopis wiersza Na smętne wieści z Watykanu Cypriana Kamila Norwida.

Zbiory są porządkowane i opracowywane w katalogu elektronicznym.

Niektóre z muzealiów, odznaczające się bogatą historią, prezentujemy w podanych obok kategoriach.

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Poniedziałek – sobota, w godzinach 9:00–13:30 lub 16:00–18:30

Także w innych, dogodnych terminach, ustalonych indywidualnie.

Jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem.