Lugano 2012

Jan Paweł II prawodawcą Kościoła

Międzynarodowe sympozjum pod nazwą: „Jan Paweł II prawodawcą Kościoła: podstawy, innowacje i perspektywy” odbyło się na Uniwersytecie Szwajcarii Włoskiej w Lugano w dniach 22-23 marca 2012 roku. Organizatorami konferencji były Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie oraz Instytut Prawa Kanonicznego i Porównawczego Religii należący do Wydziału Teologicznego w Lugano (DiReCom). Celem sympozjum było ukazanie oryginalnego wkładu i roli Jana Pawła II w tworzenie, rozumienie i realizowanie prawa kościelnego.
Uczestników sympozjum, którzy wypełnili główną aulę uniwersytecką, powitali prof. P. Martinoli, rektor uczelni, i kard. S. Ryłko, przewodniczący Fundacji Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. L. Gerosa, dyrektor Instytutu DiReCom, który mówił na temat nowej hermeneutyki prawa kanonicznego w ujęciu Jana Pawła II.

Na sympozjum złożyły się trzy sesje, podczas których podjęto refleksję nad podstawami antropologicznymi i eklezjologicznymi działalności legislacyjnej Jana Pawła II, ukazano, na czym polegała nowość w działalności konkordatowej podczas jego pontyfikatu, a także wskazano na wpływ promulgowanych kodeksów prawa kanonicznego na zbliżenie ekumeniczne chrześcijan. Moderatorami sesji byli kolejno ks. prof. B. Ferme (Wenecja), prof. P. Valdrini (Rzym), prof. L. Bombin (Rzym) i prof. P. de Mortanges (Fryburg).
Pierwszą sesję otworzył wykład prof. F. D’Agostino z Uniwersytetu „Tor Vergata” zatytułowany: „Człowiek w centrum praw ustanowionych przez Jana Pawła II”. Bp J.I. Arieta, sekretarz Papieskiej Rady ds. Interpretacji Prawa, w swoim referacie przedstawił problematykę „eklezjologii komunii w prawodawstwie kanonicznym Jana Pawła II”.

Druga sesja zaczęła się od wykładu prof. G. Dalla Torre, rektora Uniwersytetu LUMSA w Rzymie i przewodniczącego Trybunału Stanu w Watykanie, który ukazał ogólny obraz działalności konkordatowej Jana Pawła II. Referat: „Konkordat z Polską według zamysłu Jana Pawła II” wygłosił bp T. Pieronek z Krakowa. Prof. O. Fumagalli Carulli z Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolonie mówiła na temat „Kościoła katolickiego i Unii Europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II”.
Podczas trzeciej sesji referat: „Innowacje wprowadzone przez Jana Pawła II i potwierdzona kontynuacja w relacjach pomiędzy Zachodem i Wschodem” wygłosił prof. A. Roccucci z Uniwersytetu „Roma Tre” w Rzymie. Bp Cyril Vasil, sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, przedstawił wykład na temat: „Podobieństw i różnic pomiędzy CIC i CCEO”. Kard. K. Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, wygłosił lectio magisterialis pod tytułem: „Działalność legislacyjna Jana Pawła II i jedność chrześcijan”.
Podczas zakończenia sympozjum głos zabrali: bp P. G. Grampa – ordynariusz Lugano, G. Giudici – burmistrz Lugano oraz L. Saids – przewodnicząca rządu kantonu Ticino. Należy podkreślić, że organizację sympozjum wsparł finansowo szwajcarski Narodowego Funduszu Badań Naukowych oraz inne organizacje i instytucje lokalne oraz prywatne.