Rzym 2008

Chrystus – Kościół – Człowiek. Vaticanum II w pontyfikacie Jana Pawła II

Sympozjum zostało zorganizowane przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu oraz Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury – «Seraphicum» w Rzymie w dniach 28-30 X 2008 r. Konferencje odbywały się w auli Wydziału. Głównym celem było ukazanie, w jaki sposób Jan Paweł II realizował dziedzictwo Soboru Watykańskiego II. Ojciec Święty widział w Vaticanum II „opatrznościowe wydarzenie”. Był to dla niego Sobór skoncentrowany na tajemnicy Chrystusa i Kościoła, a zarazem otwarty na świat i na człowieka. Sympozjum towarzyszyła interesująca wystawa przedstawiająca Karola Wojtyłę podczas Soboru Watykańskiego II.

Rozpoczynając sympozjum Generał Zakonu Franciszkanów Konwentualnych, M. Tasca, odczytał list Benedykta XVI, skierowany do uczestników spotkania. W części inauguracyjnej głos zabrali kard. T. Bertone i kard. S. Dziwisz oraz reprezentant burmistrza Rzymu.
W czasie pięciu sesji wygłoszono dwadzieścia referatów, które miały charakter konferencji lub też relacji, tworzących panele dyskusyjne. Moderatorami sesji byli kardynałowie: W.J. Levada, C. Ruini, S. Ryłko oraz pani ambasador H. Suchocka. Poszczególne części sympozjum były poświęcone odrębnym tematom: znaczeniu Soboru Watykańskiego II; Chrystusowi, który objawia pełną prawdę o godności osoby ludzkiej; Kościołowi, który jako Lud Boży zmierza do wieczności po drogach historii; człowiekowi, który słyszy Boga głos w swoim sumieniu i w wyzwaniach, jakie stawia przed nim życie. Wśród prelegentów byli współpracownicy Jana Pawła II: kard. P. Poupard, abp P. Marini, abp A. Amato, czy też bp T. Pieronek i ks. A. Szostek. Byli obecni także wybitni znawcy jego myśli jak kard. C. Caffarra, abp I. Sanna, R. Buttiglione i G. Weigel. Zaproszenie do udziału przyjęły osoby z różnych środowisk naukowych z Rzymu (o. M. Augé, o. G. Miranda, o. G. Iammarrone, M. Borghesi, o. W. Giertych, L. Tortorella), z innych włoskich miast (M. Cangiotti, A. Lo Presti, I. Siviglia), czy M. Waldstein z USA oraz postulator w procesie beatyfikacji Jana Pawła II, ks. S. Oder. Prelegenci reprezentowali Stolicę Apostolską, narody: polski, włoski, hiszpański, amerykański, francuski i austriacki, czy też miasta: Kraków, Lublin i Rzym, związane z Karolem Wojtyłą.

Szersze jeszcze spektrum tworzyli uczestnicy sympozjum, wypełniający aulę «Seraphicum». Byli wśród nich biskupi i kapłani a przede wszystki przedstawiciele z różnych środowisk akademickich i kościelnych, pochodzący z ponad dziesięciu narodowości. Wśród nich byli członkowie i przyjaciele Fundacji Jana Pawła II. Uczestnikom zapewniono nie tylko serię wykładów, ale także obiad i kawę podczas przerw, co stanowiło okazję do wielu spotkań i rozmów. Sympozjum zakończyło się uroczystym obiadem w Domu Polskim. Dzięki „Ufficio Stampa” i akredytowanym dziennikarzom, informacja o sympozjum dotarła do szerszego grona ludzi.
Jednym w wymiernych owoców tych dni jest publikacja wygłoszonych konferencji: Cristo-Chiesa-Uomo. Il Vaticano Secondo nel pontificato di Giovanni Paolo II, red. Z. Kijas, A. Dobrzyński, LEV, Watykan 2010; Chirst-Church-Mankind. The Spirit of Vatican II according to Pope John Paul II, Paulist Press, Mahwah 2012.