Fundacja

Realizacja celów Fundacji Jana Pawła II przez dokumentację i studium pontyfikatu.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jako kościelna organizacja non profit stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.
Działalność Fundacji ma charakter służebny względem narodu polskiego i Stolicy Apostolskiej.

Władzę zwierzchnią nad Fundacją sprawuje Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski. Przewodniczącym Rady Administracyjnej jest ks. prał. Paweł Ptasznik.
Siedziba Fundacji mieści się w Watykanie. Jej funkcjonowanie jest możliwe dzięki hojności dobroczyńców z Polski i z całego świata.

Instytucje Fundacji:

  • Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie
  • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie
  • Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie dla stypendystów
  • 48 Stowarzyszeń Przyjaciół Fundacji działających w 17 krajach świata

Cele działalności

  • troska o zachowanie i rozwój dziedzictwa pontyfikatu
  • dokumentacja i studium oraz rozpowszechnianie nauczania Jana Pawła II
  • opieka nad polskimi pielgrzymami w Rzymie
  • pomoc stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej

Fundacja Jana Pawła II pozostaje otwarta na współpracę z organizacjami oraz instytucjami, które w łączności ze Stolicą Apostolską promują i pogłębiają nauczanie Jana Pawła II w lokalnych środowiskach.

Więcej informacji na stronie: www.fjp2.com