Doroczne spotkanie Stałej Konferencji MAB w Paryżu