Doroczne spotkanie Stałej Konferencji MAB w Lublinie