„Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”