Ośrodek

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II – instytucja watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, utworzonej 16 października 1981 r. przez Ojca Świętego.

Celem działalności Ośrodka jest dokumentacja i studia nad pontyfikatem papieża Jana Pawła II. Zasoby archiwalne, biblioteczne i muzealne stanowią wyzwanie dla współczesnych badaczy i dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Zgromadzona dokumentacja i podjęte studia przyczyniają się do rozpowszechniania dzieła Jana Pawła II przez publikacje, sympozja, konferencje i wystawy. Realizacji tego zadania służy także współpraca z instytucjami o podobnym profilu.

Siedziba Ośrodka znajduje się w Rzymie, dzięki czemu zalicza się on do ważnych świadectw obecności Kościoła polskiego w życiu Kościoła powszechnego. Zarazem stanowi płaszczyznę dialogu między narodami i kulturami w duchu pontyfikatu Jana Pawła II.

Dokumentacja zebrana w Ośrodku, poza wartością historyczną, unaocznia, w jaki sposób pontyfikat Jana Pawła II wpisał się w plany Bożej Opatrzności i dzieje społeczeństw. Ponadto odzwierciedla uniwersalizm Kościoła, w którym orędzie Ewangelii spotyka się z różnymi kulturami świata.

Ufamy, że zbiory biblioteczne, archiwalne i muzealne Ośrodka staną się dla obecnych i przyszłych pokoleń nie tylko istotnym punktem odniesienia, ale poniekąd i „wyzwaniem” do dojrzewania w wierze.

Pracami Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu kieruje ks. dr hab. Andrzej Dobrzyński.

ks. dr hab. Andrzej Dobrzyński

W Ośrodku pracują:

s. Julia Knurek Sł. NSJ